Право
 реферати и теми по право

ДокументиДата на добавяне

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]
Откъм предметно съдържание за тях е характерно това, че се отнася до формирането и организацията на финансите следователно видовата отлика на финансово правните норми се разкрива с помощта на финансовата система. Проф. Ангелов пише – спецификата на финансовата норма произтича от предмета на регулиране
В теорията се отбелязва, че финансовите актове се различават от обикновените административни актове преди всичко с предмета, с финансовото съдържание. Финансовите актове се издават в процеса на разпределение и използване на съвкупния общ продукт. Този критерии е доста ясен и определен и дава възможност да се отграничат тези актове от административните актове.
file icon ФИНАНСОВО ПРАВОTooltip 22/12/2009 Тегления: 2
Предварителен контрол се извършва преди вземане на решение и извършване на разходи по съответния бюджет, фонд или програма, чрез проверка на документи и действия, свързани с финансовата дейност, с цел да се осуетят нарушенията. Това е възможно само, когато предварителния контрол се извършва на равно основание с контрола за законност и контрола за целесъобразност във финансовата дейност.
Финансовите отношения основна категория на финансовото право – всяка правна наука поставя като основна категория учението за съответните правни отношения. Към това учение се отнасят проблемите за право пораждащите факти, за право субектността, за отговорностите и правата.
В теорията се има в предвид онова понятие, което е аналогично с правоспособността и съдържа основната характеристика на правния субект. Понятието за финансова правосубектност се отнася, както за компетентните финансови органи, както и до правоспособните пасивни субекти на  финансовото правоотношение.
   Фактическият състав е сложен юридически факт, който проявява действието си само при съвкупното проявление на всички юридически факти, които се съдържат в него.
file icon Учение за престъплениетоTooltip 29/01/2009 Тегления: 231
Предметът на престъпление преставлява материална субстанция на общественото отношение, което се засяга с престъпно посегателство. Средставата за извършване на престъпление са поначало външни за обекта и предмета на престъплението.
© 2018 РефератиБГ.com - теми, дипломни работи, есета, реферати, новини, формуляри. Безплатни Реферати, Есета, Дипломни Работи, Индивидуални Разработки, Документи и Формуляри
 
Наши приятели:
Всичко от 1ЛЕВ.com
Новини, уроци, програми, дизайн, реклама
Амарт Дизайн
дизайн, печат и предпечат, реклама, обработка на снимки
www.Линк4е.com
Всички новини на едно място
Онлайн книги - безплатни е-книги, онлайн книжарница
Банер
Банер