Право
 реферати и теми по право

ДокументиДата на добавяне

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]
Нормативните актове са йерархично подредени в системата на българското право. Смисълът на йерархията е в заложената съподчиненост; в това че по-ниските по степен в йерархията нормативни актове не могат да противоречат на по-висшите.
тя е допълнително и самостоятелно правило за поведение, посочено в тази логическа структурна част на логическата правна норма, която наричаме "санкция", което е предназначено да се реализира в случай на настъпване на отрицателни последици от неизпълнението (най-често във формата на правонарушение) на основното правило за поведение, посочено "диспозицията" като логическа структурна част на логическата правна норма.
  Юридическата отговорност е вид правоотношение чрез което се реализира юридическа санкция. Видовете особеност на юридическа отговорност се проявяват в характеристиката на страните, съдържанието и обекта на това правоотношение.
file icon Същност на цесиятаTooltip 16/03/2009 Тегления: 126
Цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице.    
Търговското дружество е основен стопански субект,като това е неговото икономическо качество.На второ място то е юридическо лице,което определя неговото правно качество.Търговското дружество има и търговско качество-то е търговец по организационна форма,по регистрация.
СД лесно се различава по това че в името съществува знака - и сие. Регистрацията се осъществява чрез вписваме в търговския регистър на областния съд в чийто регион се намира седалището на дружеството. 
Търговец е всяко лице - физическо или юридическо, което по занятие извършва търговска дейност. Търговеца трябва да отговаря на 3 изисквания
© 2018 РефератиБГ.com - теми, дипломни работи, есета, реферати, новини, формуляри. Безплатни Реферати, Есета, Дипломни Работи, Индивидуални Разработки, Документи и Формуляри
 
Наши приятели:
Всичко от 1ЛЕВ.com
Новини, уроци, програми, дизайн, реклама
Амарт Дизайн
дизайн, печат и предпечат, реклама, обработка на снимки
www.Линк4е.com
Всички новини на едно място
Онлайн книги - безплатни е-книги, онлайн книжарница
Банер
Банер